Pris Info

Vi ønsker å levere Norsk kvalitets høy, uten ugress til konkurransedyktig pris.

Priser Gjeldene fra 26.07.22 – Pris gjelder 1 og 2 slått høy 2022.

2022: Høstens priser, beklagelig er prisene på høy og alle andre varer gått endel opp, dette grunnet ekstremt økte diesel, gjødsel, plast, lønns og varekostnader. vi har alikevell hatt en god høysommer så langt, og fått inn mye godt høy. velkommen !

2021: Har igjen vert et veldig godt år for godt høy, vi har vert heldige å fått mye fint høy, med lavt sukker, passe mengder protein. er fortsatt økende priser på plast og gjødsel, så høy uten plast blir å foretrekke fremover.
2020: Har vert et bra år, gode værforhold til å lage fint høy, noe en ser av de særdeles gode resultatene på årets forprøver samt gode avlinger. fokuset på å fjerne plast i bransjen vokser, og vi har satset på større volum uten plast, og senker derfor i år prisene på alt høy innendørs som selges uten plast, – nye priser oppdatert.
2019: har vert et bra år, gode værforhold til å lage fint høy, samt gode avlinger å konkurransedyktige priser.
2018: var et utfordrerne år med små avlinger, som medførte høye priser.

HALM – i småballer (Bygg og havre)
Bygghalm i småballer ca 15-20 kg pr stk 89,- + mva = 111,- inkl mva pr stk.

Små firkantballer høy: (ca 16-21 kg) (Har både 1 og 2 slått)
Små firkantballer fra 200 – 500 stk pr sesong – er 90,- pr balle + mva 25% = 112,-inkl.mva
Små firkantballer fra 50 – 200 stk pr sesong er 110,- pr balle + mva 25% = 139,-inkl mva
Små firkantballer fra kvantum 10 – 50 stk er 130,- pr balle + mva 25% = 163,- inkl mva
Små firkantballer fra kvantum 1 – 10 stk er 157,- pr balle + mva 25% = 197,- inkl mva

Høy i bossekk – Stapp selv – ca 150 liter
Om småballene blir for mye, kan en hente og stappe i sekk selv – vi har sekker her, eller ta med. 75,- + mva = 94,- pr sekk ca 150 liter.

Mellomstore firkantballer høy (ca 100 – 110 kg) (Har både 1 og 2 slått) –
Mellomstore firkantballer over 30 stk pr sesong er prisen 500,- + mva 25% = 625,- inkl mva
Mellomstore firkantballer under 30 stk er prisen: 552,- pr balle + mva 25% =690 ,- inkl mva

Store firkant/ rundballer høy: 16 lag plast. (ca 300 – 400kg – )
Store firkantballer over 25 stk er priser 1195 ,- pr balle + mva 25% = 1494,- inkl mva
Store firkantballer under 25 stk er prisen 1278,- pr balle + mva 25% = 1597 ,- inkl mva

Store firkant / Rundballer Halm Bygg eller Havre: 10 lag plast (ca 250-300 kg)
Store firkantballer Halm under 25 stk – 775 ,- + mva
Store firkantballer Halm over 25 stk – 750 ,- + mva

Frøhøy – Store firkantballer / Rundballer – 14 lag plast
Store firkantballer over 25stk er priser …….. ,- pr balle + mva 25% = ………,- inkl mva
Store firkantballer under 25 stk er prisen ………,- pr balle + mva 25% = ………,- inkl mva

Rundballer Silo og Høy – 14 lag
* Rundballer Høy – Samme priser som store firkantballer høy – 14 lag plast
* Rundballer silo – Pris på forespørsel (8-10 lag plast)

Spøne / spon – hentes i selvbetjent lager. (Passer til hest, sau, marsvin, kanin, og andre)
Mellomgrov spon – 30kg pakker, ca 500L – pris pr stk: 129,6 + mva = 162,- inkl mva
Fin type spon – 25kg pakker, ca 500L – pris pr stk -TOMT

Ved i 60 liters sekker – Hentes i selvbetjent lager – vipps (all ved er tørr og fin)
Blandingsved (kan være blanding av: lønn,furu,ask,bjørk,gran,pil,or) pakket i 60 liters sekk: 100,- pr sekk –
Bjørkeved 60 liter sekk 140,- pr sekk

*Ved forhåndsreservering, og større kvantum gjelder egne priser på forespørsel.

Opplasting store firkantballer ved henting under 10stk. – 52,- + mva = 65,- inkl mva pr stk.

Priser:
Forbehold mot prisjusteringer,evnt prisjusteringer blir foretatt i August mnd hvert år.