Fôr analyser på vårt høy

Høyet er Norskprodusert på Nordmark Gard i Sandnes Kommune – Bare send melding ang analyser – vi har ikke alle analysene på nett da det er mange typer (H1, h2, h3 og h4 har vi stort sett alltid)

vi så heldige å ha innendørs tørking på høyet uten plast, men utendørs tørking også viktig og dette pakkes i plast.
gresset har vert grønt og frodig, høyet har blitt veldig bra, mange års bekjempelse av ugress har gitt resultat, og et er tilnærmet 0% ugress å finne i høyet.
Vi har også lært oss endel metoder for å beholde bladverk på gresset, samt tiltak for lavt sukker innhold. det viktigste er å slå tidlig på morgenen gjerne fra 04.00, da sukkeret i gresset er lavest. la gresset ånde i døgn før vi vender i høyet, slik at høyet/ gresset forbruker sukker etter slåing. og div andre triks, en skal vell ikke røpe alle metoder en har lært seg. Fruktaner er også blitt viktig, du finner fruktannivået i årets analyseresultat fra Eurofins.

Miljøfokus er stort , prisene på plast er gått opp ytligere 40% en rull plast koster ca 1800,- inkl mva nå – vi bruker mange hundre ruller, og mange tonn plast i året, vi har gjort tiltak for at plast rester ikke skal komme på aveie, men desverre slik en alle ser er det runballe plast over alt – hjelp oss å redusere plastbruken – velg mellomstore baller uten plast, rimeligere og mere miljøvenlig – vennlig hilsen – Nordmark Gard.

Gresset på enga består av:
70% Timotei
20% Engsvingel
10% Engrapp
Vi gjør et aktivt arbeid mot ugress. så det finnes tilnærmet ikke noe ugress i høyet.

Vi har også andre spenende frøblandinger som vi bruker i vår høy produksjon.